The X.
Heso

Hlavnou náplňou spoločnosti je komplexné pôsobenie v elektroenergetike a to od projekčnej činnosti, cez elektromontáže, výrobu rozvádzačov, revízie a servis elektrických zariadení vysokého, nízkeho napätia a slaboprúdových zariadení.

Navštíviť stránku
_ heso.sk
Typeface
Projekt
Implantcare Slovakia